Тестове

BENVENUTI A SCUOLA! CIAO STUDENTE!

Scegli il tuo livello e fai click sulla bandiera
per iniziare il test.

За разлика от теста за постижения, този тест независи от конкретен учебен материал и съдържание или някакъв софтуер за изучаване на италиански. Тестът по италиански измерва общите познания на владеене на езика, структуриран в четири части: Първа и втора част – Граматика, трета част – Лексика, четвърта част – умения за четене с разбиране.

 Тези, които желаят да получат резултата от теста, могат да заповядат в офиса ни, където ще получат и подробна информация и рецензия на теста.
ТЕСТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК A1-B2
Подробен интерактивен тест по нива: BENVENUTI A SCUOLA! CIAO STUDENTE! 

Livello Principiante 
Livelllo Elementare 
Livello Intermedio 
Livello Avanzato 
Livello Principiante 0-10  Livelllo Elementare  11-20
Livello pre-Intermedio 21-31 Livello Intermedio 32-41
Livello Avanzato42-50